Kongrenin Kapsamı, Hedef Kitlesi ve Amacı
2005 yılından beri başarı ile düzenlenmekte olan Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi bu yıl 11'inci Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi  & 7'nci Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu olarak düzenlenecektir. 11'inci UPK & 7'nci UÇEPS, meslektaşlarımıza dirençli vakalarda en son yönelimleri interaktif bir şekilde aktarırken, psikofarmakoloji ile ilgili güncel ve üstün bilgiler sağlayacak ve tüm psikiyatrist, farmakolog, nörolog, psikolog, psikiyatri hemşireleri ve sosyal hizmet uzmanlarının karşılaşabileceği güncel sorunlara pratik çözüm önerileri sunacaktır.

Bilimsel Program
Kongre Düzenleme Kurulu tarafından Psikofarmakoloji Derneği (PD) Uluslararası Katılımlı 11'inci Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi  & 7’nci Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu için her zamanki gibi orijinal, ilgi çekici ve doyurucu bir bilimsel program hazırlanmaktadır. Bilimsel programda en son yenilikler konuların uzmanları tarafından sunulacak ve bunun yanı sıra değişik oturumlar düzenlenecektir.

Uydu Sempozyumlar
Bilimsel programda uydu sempozyumlar için zaman ayrılmıştır.

Önemli Tarihler
Öneri Gönderimi için Son Tarih: 1 Aralık 2018
Bildiri Gönderimi için Son Tarih: 15 Ocak 2019
Erken Kayıt Fiyatları için Son Tarih: 01 Şubat 2019