Kongre Tarihleri
Bilimsel program 18-21 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Kongre Dili
Kongre dili İngilizce ve Türkçe'dir. Program süresince Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe eş zamanlı çeviriler yapılacaktır.

İzinler
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilecek olup, söz konusu katılımcının kayıt ve konaklama masrafları taraflarınca karşılanmalıdır.

Bildiri Sunumları
Posterler 70 cm genişlik, 90 cm yükseklik ölçülerine göre hazırlanmalıdır.
Sözlü sunumlarda ise sunum süresi 8 dakika sunum ve 2 dakika tartışmadan oluşacak şekilde toplam 10 dakikadır. 

*Bildiri özetleri Psikofarmakoloji Derneği resmi yayını olan Psychiatry & Clinical Psychopharmacology Kongre Ek Sayısında yayınlanacaktır.

Kredilendirme
Tüm kongre programı Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (TTB-STE) ve Accreditation Council for Continuing Medicla Education (CME) tarafından kredilendirilecektir.

Kayıt ve Danışma Masası
Kayıt ve danışma masaları 18-21 Nisan 2019 tarihleri arasında kongre saatleri süresince kongre merkezi ve otel(ler)de hizmet verecektir.
Yaka kartı ve kongre materyalleri kongre merkezinde yer alan kayıt masasından alınabilir. Otel giriş işlemleri içinse otel lobisinde bulunan kongre danışma masalarına başvurulması gerekmektedir.

İptal ve İade Koşulları
Tüm iptal ve iade talepleri Kongre sekreteryasına e-posta yolu ile yazılı olarak bildirilmelidir. xxxx tarihine kadar talep edilecek kayıt ve konaklama iptallerinde ödenmiş tutarın %50’si iade edilecek, xxxx tarihinden sonra ise işlemlerde iade yapılmayacaktır. 

Katılım Belgesi
Tüm kayıtlı katılımcılar katılım belgelerini kongre merkezindeki kayıt masasından alabilecektir.

Bireysel Sigorta
Kongre esnasında veya kongreye bağlı oluşabilecek şahsi can ve mal kayıp, hasarları ve yaralanmaları konusunda sorumluluklar şahıslara ait olup, katılımcıların bireysel seyahat sigorta yapmaları önerilmektedir.